Workshops & online-kurser

Workshops og kurser

Jeg tilbyder at afholde oplæg og workshops for grupper, virksomheder og foreninger. Emnerne er stress, mindfulness, personlig lederskab, følelsesmæssig intelligens, og jeg udbyder kurser i mindfulness og  bioenergetik.  Jeg tilpasser altid oplæg, workshops og kurser til de aktuelle omstændigheder.

Mindfulness

Mindfulness oversættes oftest som "bevidst nærvær" eller "bevidst tilstedeværelse". For mit vedkommende er mindfulness først og fremmest en modvægt til den zapper-kultur, multitasking- og underholdning-24/7-kultur, der reducerer vores evne til koncentration og fordybelse, og som forhindre os i at mærke os selv, hinanden og vores behov.

Mindfulness er et stærkt redskab til reducering af stress, angst og depression samt til personlig udvikling for mennesker, der ønsker at føle sig mere rodfæstet, og dermed få modet til at tage styring og ledelsen af egen liv.

Kort og godt, et salgsslogan fungerer godt.

STRESS - ven eller fjende

Et opgør mod kun at have negative forestillinger om stress, og om hvordan du kan lære at møde STRESS-symptomer som venner, der gerne vil hjælpe dig.

Du kan vælge at møde stress-symptomer på en mindful måde med bl.a. accept og tillid fremfor at blive vred, bange, irriteret og for-søge at undertrykke symptomerne. Din krop lyver ikke, og du kan lære at ”lytte”

Alle de signaler din krop giver dig, handler om, at din krop vil passe på dig og beskytte dig, også når det gælder STRESS.


Oplæg  og workshops af 1 - 3 timers varighed

Lær dine stress-symptomer at kende, det er den eneste måde, hvorpå du lærer at passe på dig.

Følelser

Følelsesmæssig intelligens er bl.a, når du formår at handle udelukkende i forhold til en aktuel situation i nuet. Et eksempel kan være eksplosiv vrede, som meget ofte (måske altid) er et resultat af ophobet irritation over noget, du ikke har fået taget ansvar for.

Balance mellem hjerne og hjerte eller måske mere korrekt - mellem følelser og rationale.


DET HANDLER OM FØLELSER

Alt hvad du siger, ikke siger, tænker, ikke tænker, gør eller ikke gør handler om følelser. Det handler om følelser du vil opnå eller følelser du vil undgå.

Oplæg  og workshops af 1 - 3 timers varighed

Mit ekspertiseområde


Terapi mod depression

Stresshåndtering

Angsthåndtering

Individuel coaching

Sorgrådgivning

Efter skilsmissen

Oplæg af 1 - 2 timer:
Introduktion til mindfulness
_

Workshop af 1 - 3 timer:
Mindfulness i hverdagen
_

8 ugers kurser i mindfulness - baseret på MBSR